Toiduohutus-ja kvaliteedipoliitika

Saaremaa DeliFood OÜ eesmärgiks on pakkuda kõrgekvaliteetseid piimatooteid, lähtudes ettevõtte visioonist ja missioonist, järgides kehtestatud seadusandlust ning tagades toiduohutuse kogu käitlemisahelas.

Ettevõtte toiduohutuse ja kvaliteedipoliitika järgimiseks:

toota ja pakkuda ohutuid, kvaliteedi ning seadusandluse nõuetele vastavaid tooteid, autentseid tooteid

tagada tarbijate rahulolu kasv toodete arendamise ja tegevuste pideva parendamise kaudu

anda tarbijale selget ja arusaadavat infot toodete kohta

tagada ressursside säästlik kasutamine

rakendada efektiivset ja kvaliteetset tööd võimaldavaid tehnoloogiaid

tagada potentsiaalsete ohtude ennetamine ja kõrvalekallete korrigeerimine kogu protsessis, alates tooraine varumisest kuni valmistoodangu jaotamiseni

tagada töötajatele vajalik pädevus nõuetele vastavate toodete valmistamiseks

võimaldada ettevõtte töötajatele toiduohutuse tagamiseks sobivad töövahendid ja turvaline töökeskkond

tagada kogu personali teadlikkus ettevõtte toiduohutuspoliitikast ning selle täitmine ja pidev parendamine

oma tegevuses ümbritsevat keskkonda võimalikult vähe kahjustada

toodete tootmiseks kasutatav tooraine, pakendid ja seadmed on kontrollitud tooteohutuse aspektist ning pakendite, tooraine ladustamisel tagatakse säilitamine vastavalt tarnijate nõuetele

kõigis tootmisetappides järgitakse häid tootmistavasid(GMP) ning täidetakse juhtimissüsteemi standardist ja seadusandlusest tulenevaid nõudeid

toodete õigeaegse ja normidekohase tarnimisega oleme usaldusväärsed partnerid tarbijale ja koostööpartnerile

analüüsime klientidelt saadud ettepanekuid, kaebusi toodete kohta ning anname omapoolset tagasisidet

toiduohutuse rühm hoiab end erialaselt kursis Euroopa Liidu ja muude direktiividega, seadusandlusega, dokumentidega

koostööpartneritele oleme avatud, mis puudutab toiduohutust laiemas mõttes: tutvustatakse dokumente kvaliteedikülastuskäikude/auditite ajal

Ettevõttel on selge plaan(Action Plan*) toiduohutuse-ja kvaliteedi kultuuri(Quality Culture) arendamiseks