Rahvusvaheline toiduohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat BRC


Ettevõttele on omistatud rahvusvaheline toiduohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat BRC grade AA, vastavalt standardile „Global Standard for Food Safety Issue:8, August 2018“.

Ettevõte täidab nõudeid, mis tulenevad Eesti Vabariigi-, Euroopa liidu seadusandlikest aktidest ja rahvusvahelisest standardist „Global Standard for Food Safety Issue:8, August 2018“.

Rahvusvahelistele nõuetele vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi vastavalt, peavad töötajatel olema piisavad teadmised toiduhügieeni põhimõtetest, toiduohutussüsteemi eesmärkidest, dokumentatsiooni loomisest, standardist tulenevate nõuete täitmisest.