Jätkusuutlikkus

 
Jätkusuutliku arengu ehk säästva arengu all mõistetakse sihipärast arengut, mis parandab inimeste elukvaliteeti kooskõlas loodusvarade ja keskkonnaga. Saavutada tasakaal sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna vahel, tagamaks täisväärtuslik ühiskond praeguste ja järeltulevate põlvede jaoks.