Saare Smetana retseptikampaania ametlikud reeglid:

1. Nantecom Saaremaa DeliFood OÜ (Pikk 64 C Kuressaare 93815; edaspidi kampaania korraldaja) korraldab ajavahemikul 22.04 – 24.05.2013 Saare Smetana retseptikampaania.
2. Kampaania läbiviimise korra on kampaania korraldaja kehtestanud käesolevates reeglites. Kõik kampaania korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
3. Kampaanias osalemiseks tuleb valmistada Saare 30% Smetanat kasutades kalatoit, teha sellest foto koos 30% Smetana pakendiga ning laadida info üles www.bono.ee kampaanialehele.
4. Sisestatud retsept avaldatakse juhul, kui roa üheks komponendiks on Saare 30% Smetana ning täidetud on kõik ankeedi kohustuslikud osad.
5. Retsepti sisestamise ankeedis antud kinnitusega tõendab kampaanias osaleja, et on sisestatud retsepti ja foto autor.
6. Juhul, kui retsepti sisestaja pole retsepti ja/või foto autor, peab see olema märgitud retsepti üleslaadimise ankeedis.
7. Autoriõiguste rikkumise korral vastutab selle eest kampaanias osaleja ning kampaania korraldaja eemaldab sisestatud retsepti kampaania kodulehelt. Nantecom Saaremaa DeliFood  OÜ ei võta endale vastutust osalejate poolt autoriõiguste rikkumiste eest.
8. Retsepti ja foto üleslaadimisega kampaania kodulehele annab osaleja Nantecom Saaremaa DeliFood OÜ-le õiguse kasutada retsepti ning fotot koos viitega autori nimele eri meediakanalites ning reklaammaterjalides.
9. Kampaanias ei või osaleda Nantecom Saaremaa DeliFood OÜ, Kalale OÜ ja Ecwador OÜ töötajad ja nende perekonnaliikmed.
10. Kampaania kestab 22. aprillist 2013 kuni 24. maini 2013. Neljapäeviti (02.05, 09.05, 16.05 ja 23.05) selgub eelneva nädala jooksul sisestatud retseptide hulgast loosi teel võitja, kelle auhinnaks on Saare toodetega kinkepakk. Auhind pole vahetatav rahaks.
11. Võitja saab võidu välja võtta aadressil Paldiski mnt 107, Tallinn kuni 1 kuu jooksul.
12. Peaauhinna võidab veebilehel www.bono.ee ja žüriilt summaarselt kokku enim punkte saanud retsept. Punkte saab anda 1-st 5-ni, kus 1 on kõige väiksem ja 5 kõige suurem punktide arv.
13. Iga www.bono.ee külastaja ja žüriiliige saab ühele retseptile anda hääle vaid üks kord.
14. 24. mail 2013 kell 12.00 kuulutatakse välja võitja, kes saab auhinnaks 250 (kahesaja viiekümne) euro väärtuses peaauhinna, kalavarustust Kalastuskeskuse poest. Auhind pole vahetatav rahaks. Kauba võib võitja kätte saada nii Tallinna kui Viljandi poest.
15. Võitja saab võidu välja võtta kuni 30. juulini 2013. Auhinna võib välja võtta ka mitmes osas.
16.    Kui võitja soovib kallimat toodet kui 250 (kakssada viiskümmend) eurot, tasub võitja vajamineva summa ise juurde. Soodsama toote või teenuse valimisel vahet ei kompenseerita.
17. Paremusjärjestuses 2.–3. kohale jäänud osalejatele on auhinnaks kinkepakk Saare toodetega. Auhind pole vahetatav rahaks.
18. Võitja saab võidu välja võtta aadressil Paldiski mnt 107, Tallinn kuni 1 kuu jooksul.
19.  Žüriisse kuuluvad Nantecom Saaremaa DeliFood töötajad ja toiduvaldkonnaga seotud professionaalid. Žürii liige võib igale retseptile anda punkte oma subjektiivse maitse kohaselt. Žürii otsus on lõplik ning edasikaebamisele ei kuulu.
20. Kõikide võitjatega võetakse ühendust ja nende nimed avaldatakse internetiaadressil www.bono.ee hiljemalt loosimisele ja auhinna võitmisele järgneval kolmandal tööpäeval.
21. Juhul, kui auhinna võitja ei ole olnud kättesaadav hiljemalt kolme päeva jooksul võitjate nimede avalikustamisest veebilehel www.bono.ee (kontaktiks ankeedis esitatud mobiiltelefoni numbrilt ja/või meiliaadressilt), on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.
22. Oma osavõtuga (retsepti ja foto üleslaadimise ning ankeedi täitmisega) kinnitab osaleja, et nõustub käesolevate reeglite ja kõigi korraldaja otsustega.
Korraldajale jääb õigus muuta kampaania reegleid, teavitades sellest eelnevalt avalikkust mõne massimeediakanali kaudu.
23. Võite ei vahetata mõne muu eseme ega raha vastu ning võitude kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita.
24. Kampaania korraldaja tasub auhindadelt kõik tulumaksuseaduses ettenähtud maksud.
25. Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
26. Auhinna vastuvõtmist võitja poolt loetakse ühtlasi loa andmiseks kampaania korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR- ja reklaamikampaaniates jms tegevuste puhul ilma võitjale selle eest tasu maksmata ja täiendavat kokkulepet sõlmimata.
27. Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada kampaania ja auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure), kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kampaanias osalejatele kohe üleriigilise meedia vahendusel.
28. Kõik pretensioonid kampaania korraldamise kohta tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale aadressil: Nantecom Saaremaa DeliFood OÜ, Pikk 64 C Kuressaare 93815 märgusõnaga “Saare Smetana kampaania” hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale loosimise toimumist.
29.    Kampaania lisainfo on internetiaadressil www.bono.ee.