EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

Saarema DeliFood Osaühingu projekti „Aurugeneraatorite kaskaadlahenduse juurutamine energiatõhusa ressursikasutuse eesmärgil” läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ettevõtete ressursitõhususe programmi raames summas 125 000 €. Projekt on suunatud tootmises rakendatava soojusenergia optimeerimisele, katkestusteta tootmisprotsessi saavutamisele ning aurukasutustsüklis tekkiva jääkkondensaadi kasutusele võtmiseks. Lahenduse kasutuselevõtul väheneb aurutrassi pikkus ja seeläbi ka soojuskaod ning rõhukõikumised torustikus. Aurugeneraatorite kombineeritud kaskaadsüsteemi juurutamine võimaldab kasutada energia- ning veeressurssi märksa paindlikumalt ning väheneb vett pehmendavate kemikaalide rakendamise tarvidus.

MAK meede

Investeeringud tootmisseadmete ja toodangu kvaliteeti määravate seireseadmete ostmiseks ja rakendamiseks eesmärgiga suurendada ettevõtte tootmismahtu ja -efektiivsust. Kaasrahastatud MAK meetme 4.2.1 toetusvahenditest põllumajandustoodete töötlemiseks ning turustamiseks.

Delifood-1000

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.1 abiga on soetatud järgmised seadmed: Kiletamisrobot E-Motion MB , kahveltõstuk Yale ja ph meeter Seven2Go.

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne
EAS projekt

Perioodil 1.09.2016 kuni 31.01.2017 viiakse läbi Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt „Jogurti kiudainetega rikastamine, säilivuse hindamine“

Eesmärk: teaduslikult leida lahendused kiudainete (nt. inuliini) kasutamiseks jogurtites. Arendada metoodika kiudainete sisalduse määramiseks jogurtites. Eesmärk on jogurtile lisaväärtuse andmine

Tulemus: kiudainetega-inuliiniga- rikastatud jogurt on välja töötatud ja kiidetud heaks Saaremaa DeliFood Oü poolt 28.12.2016
Projekt sai tuge EAS-i innovatsiooniosakute toetusmeetmest
Toetuse maksumus 3963,00 €


best from Saaremaa

Eesti erakapitalil põhinev Saaremaa Delifood OÜ alustas oma tegevust 2001 aastal kohukeste tootmisega, kuid käesolevaks hetkeks oleme tublisti laienenud ning meie tootevalikus on juba seitse erinevat tootesegmenti…
saare tunnistus
Kooresed Saare kohukesed;
Kodused kohupiima
kreemid;
Kooresed jogurtikreemid;
Hapukoored;
Lassi jogurtijoogid;Kohvijoogid ja
Toorjuustud.

Saare toodete valmistamiseks kasutatakse vaid kvaliteetset ja ökoloogiliselt puhast Saaremaa farmidest kogutud piima. Ja kõik Saare tooted on toodetud Saaremaal, Kuressaare linnas.

Aastal 2012 kaasajastati kogu tootmine, kus on hetkel kasutuses ühed Eesti kõige moodsaima tehnoloogiaga tootmisliinid.

Lae alla Äripäeva tootmise-eris ilmunud Saare tööstust tutvustav artikkel (PDF)